granitebb.com
The domain granitebb.com may be for sale. Please send an inquiry to info@first1.com
logo Lean and Green Personal Mobility

Reduceer CO2 en bespaar kosten door uw mobiliteit duurzamer te maken
20% minder CO2-uitstoot in 5 jaar tijd

Een project van

Doe méér met minder

Waarom?

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De 3 dimensies – people, profit en planet - als onderdeel van uw duurzaam mobiliteitsbeleid

 • Ontdek vernieuwende oplossingen

  Handige tools om uw CO2-doelstellingen te bereiken

 • Lerend netwerk

  Best practices | Inspirerende workshops

 • Grote impact op uw bedrijfsresultaten

  60-80% van uw CO2 footprint | 10-20% van de totale kosten

Projectwerking

Een medewerker van Smart Mobility bekijkt samen met uw bedrijf wat de mogelijkheden zijn om tot een CO2-reductie te komen in het woon-werk- en zakelijk verkeer. We bekijken onder andere de scope (vb. enkel leasewagens of ook privévoertuigen), het referentiejaar en de mogelijke maatregelen. Zo krijgt u een idee van wat dit programma voor uw bedrijf kan betekenen.

In het plan van aanpak lijst u op welke maatregelen u zal nemen en wat de verwachte impact is op de CO2-uitstoot. Om dit plan op een gestructureerde manier te kunnen opstellen, stelt Smart Mobility een template ter beschikking.

Aan de hand van een rekentool kunt u de nulmeting (de CO2-uitstoot voor het gekozen referentiejaar) en de impact van elke maatregel berekenen.

U heeft de mogelijkheid om tot 3 jaar terug in de tijd te gaan en recent genomen maatregelen mee op te nemen in het plan van aanpak. De totale termijn blijft evenwel 5 jaar, dus als u 2 jaar teruggaat in de tijd als referentiejaar, heeft u nog 3 jaar de tijd om de doelstellingen te realiseren.

Maatregelen om verplaatsingen te verduurzamen worden als volgt onderverdeeld:

 • Voorkomen (vb. videoconferencing, thuiswerken,…)
 • Verkorten (vb. telewerken, verhuizen kantoor, planningssysteem ,…)
 • Veranderen (vb. bedrijfsfietsen, carpoolen, verduurzamen zakelijke trips, …)
 • Verschonen (vb. sturen op rijgedrag, zuinigere auto’s, groene
  brandstof, …)

U kiest zelf een haalbare mix van maatregelen. Hierbij kunt u beroep doen op onze uitgebreide expertise en op de ervaringen van andere deelnemende bedrijven. U maakt immers deel uit van de Lean & Green Community waarbinnen ervaringen en kennis worden gedeeld. Want niet alleen de keuze van de maatregelen is belangrijk, ook de manier waarop deze worden geïmplementeerd, bepaalt het uiteindelijk resultaat.

U stuurt het uitgewerkte plan van aanpak, samen met de ingevulde rekentool, naar Smart Mobility. Na controle wordt dit overgemaakt aan de VUB, die een inhoudelijke en onafhankelijke evaluatie uitvoert. Deze evaluatie gebeurt op basis van:

 • Volledigheid: zijn de maatregelen voldoende gevarieerd? Vb. Niet louter focus op zuiniger wagenpark.
 • Haalbaarheid: zijn de voorgestelde maatregelen realiseerbaar binnen de voorgestelde termijn en op de manier zoals geformuleerd in het plan van aanpak?
 • Correctheid: is de geschatte impact van de maatregelen correct berekend?

Indien bepaalde aspecten van het plan van aanpak onvoldoende zijn uitgewerkt, krijgt u de kans om aanpassingen door te voeren en het plan opnieuw te laten evalueren.

Bij een goedgekeurd plan van aanpak ontvangt u de Lean & Green Personal Mobility Award. Dit is een erkenning voor uw engagement om de geplande maatregelen in te voeren. Met deze award toont u zowel aan uw personeel als aan uw zakenrelaties waar uw ambities liggen op vlak van CO2-reductie.

U bent nu ook lid van de Lean & Green Community, waardoor u deel uitmaakt van een lerend netwerk met tal van andere bedrijven die allen werk maken van duurzame mobiliteit. Smart Mobility organiseert op regelmatige tijdstippen workshops rond thema’s die door de Community worden aangereikt. Zo kan u concrete ervaringen uitwisselen en leren op welke manier u CO2-reductie kan behalen.

Van zodra uw bedrijf een Award heeft ontvangen, rapporteert u jaarlijks over uw resultaten. Dit gebeurt via een online monitoringtool waardoor u op een eenvoudige manier de behaalde resultaten kan ingeven en automatisch berekend wordt wanneer de vooropgestelde CO2-reductie van 20% behaald is.

Regelmatige monitoring laat ook toe om indien nodig tijdig bij te sturen.

Wanneer u binnen de vooropgestelde termijn de CO2-reductie van 20% heeft bereikt, komt u in aanmerking voor de Lean & Green Star. Hiervoor moet u het behaalde resultaat gedurende minstens 1 jaar behouden. Een externe audit zal de vermelde gegevens controleren.

Als de audit positief wordt afgerond, krijgt u een Lean & Green Personal Mobility Star. U bent erin geslaagd om uw ambitieuze doelstelling van 20% CO2-reductie te realiseren binnen de vooropgestelde termijn. Het resultaat is een  duurzamer en kostenefficiënter personenmobiliteit binnen uw bedrijf.

Deelnemen

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Lean & Green Personal Mobility programma?
Contacteer ons via 011 24 60 00 of stuur een mail naar smartmobility@ams.ac.be
.

Tarieven

Jaarlijkse bijdrage, te betalen tot wanneer de Lean & Green Star behaald is. De bijdrage is afhankelijk van de grootte van het bedrijf:

Aantal medewerkers Jaar 1
Volgende jaren
< 50 werknemers € 750 € 500
51 tot 250 werknemers € 1500 € 1000
Meer dan 250 €2750 €1500

Contacteer ons voor meer informatie.

 Deelnemers

Aquafin
Aquafin
Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water! Daar werken meer dan 1000 medewerkers bij Aquafin elke dag aan. De infrastructuur voor de zuivering van afvalwater verder uitbouwen, verbeteren en efficiënt beheren is hun belangrijkste opdracht.
Athlon Car Lease
Athlon Car Lease
Athlon is dé autoriteit op het gebied van autoleasing. Daarnaast ontplooit zij al jarenlang innovatieve, duurzame en kostenefficiënte initiatieven op het gebied van mobiliteit.
Haar missie: Het leveren van de beste autoleasing- en mobiliteitsoplossingen voor de steeds veranderende behoeften van haar klanten.

Bethanië
Bethanië
Bethanië investeert al 50 jaar in observatie, behandeling en begeleiding van kinderen met gedragsproblemen.
Behtanië heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2019 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 20,5% te verminderen ten opzichte van 2014.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Meer pendelen met de fiets
– Groenere brandstof
– Ter beschikking stellen van extra poolwagens

Christelijke Mutualiteit Limburg
Christelijke Mutualiteit Limburg
Duurzame mobiliteit en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als gezondheidsfonds gaat CM Limburg dan ook graag de uitdaging aan om innovatieve mobiliteitsoplossingen te onderzoeken. Gezonde, mobiele medewerkers komen de dynamiek binnen de organisatie immers ten goede.
CM Limburg heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2020 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 24,2% te verminderen ten opzichte van 2015.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Satellietwerk
– Videoconferencing
– Meer pendelen met de fiets
– Carpoolen
– Verduurzamen zakelijke trips
Eandis
Eandis
Eandis is een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas en is actief in 239 gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf telt ruim 4250 medewerkers.

Green Solutions
Green Solutions
Green-Solutions BVBA ontwikkelt en commercialiseert groene, duurzame producten en diensten die een significante impact hebben op het terugdringen van de belastende milieueffecten van de dagdagelijkse activiteiten van burgers en bedrijven.

Green-Solutions BVBA heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2020 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 93% te verminderen ten opzichte van 2015.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Groenere brandstof
– Controle bandenspanning
IRIS Group
IRIS Group
IRIS Group onderhoudt het vastgoed en het industrieel patrimonium van zijn klanten. Wij leveren volgende diensten:
– Cleaning
– Greencare
– Anticorrosion
– Building services
– Facility.
Iris Group heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2018 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 23,3% te verminderen ten opzichte van 2013.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Vernieuwing wagenpark
– Vervanging oude Ford Transits
– Downsizing werfvoertuigen
– Planningstools
– Elektrische werfvoertuigen
– Elektrische functievoertuigen
– Bandenspanning controleren
– Snelheidsbegrenzing werfvoertuigen
– Fiets in wagenbudget
– Overschakelen naar brandstofleverancier met een groter netwerk
OffiCenter
OffiCenter
Officenter is een fullservice businesscentergroep met vestigingen in Hasselt, Turnhout, Antwerpen, Leuven en Maastricht.
Officenter biedt vaste kantoren aan, flexkantoren, coworkingspace, virtuele kantoren en vergaderzalen.
Bij Officenter staan flexibiliteit, service en kostenefficiëntie centraal.

Officenter Management heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2021 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 36,8% te verminderen ten opzichte van 2016.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Groenere brandstof
– Zuinigere wagens
– Thuiswerken
– Videoconferencing
Reynaers Aluminium
Reynaers Aluminium
Reynaers Aluminium is een toonaangevende Europese specialist in het ontwikkelen en in de markt zetten van innovatieve en duurzame aluminium toepassingen. Die worden gebruikt voor de constructie van ramen, deuren, gevelsystemen, schuifdeuren, zonweringen en veranda’s.

Reynaers Aluminium heeft zich als doel gesteld om tegen eind 2017 de CO2-uitstoot van haar personenmobiliteit met 27,6% te verminderen ten opzichte van 2012.
AWARD uitgereikt op 25 november 2016.
– Meer pendelen met de fiets: ter beschikking stellen van bedrijfsfiets
– Carpoolen
– Groenere bedrijfswagens
Securex
Securex
Vanuit ons project duurzame inzetbaarheid, waarin we de mens centraal stellen en begeleiden in zijn of haar willen en kunnen, is mobiliteit een belangrijk onderdeel. In samenwerking met onze mensen en verschillende andere actoren, werken en testen wij nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen uit.


Eerste Lean & Green Personal Mobility Awards uitgereikt

Op vrijdag 25 november 2016 namen de eerste 6 deelnemers hun award in ontvangst. Nogmaals proficiat aan Bethanië vzw, Christelijke Mutualiteit Limburg, Green-Solutions BVBA, IRIS Group, Officenter Management en Reynaers Aluminium. De maatregelen die zij nemen zijn zeer uiteenlopend: inzetten op thuiswerken, videoconferencing, bedrijfsfietsen, zuinigere wagens, alternatieve brandstoffen, poolwagens, carpoolen, sturen op rijgedrag, een beter planningssysteem en bandenspanningscontrole.

Lees hier het persbericht

Uitreiking Lean & Green Personal Mobility Awards

 Toolaanbieders

Biedt uw bedrijf oplossingen aan die bijdragen tot duurzame mobiliteit?
Kan uw product of dienst de deelnemende bedrijven helpen om de vooropgestelde resultaten te behalen?

Contacteer ons dan voor meer informatie omtrent het ‘Lean & Green Tool certificaat’.

 • Tips & Tricks

Contactgegevens

Expertisecentrum Smart Mobility
Antwerp Management School
Kempische Steenweg 303
Gebouw 6 bus 13
3500 Hasselt

+32 11 24 60 00
smartmobility@ams.ac.be
BE 0899.382.713

Met de auto

Corda Campus ligt centraal in de Euregio en is uitstekend ontsloten. Grenzend aan de baan Hasselt-Eindhoven en op een boogscheut van de autosnelwegen E313 en E314 kan je op elk moment snel alle richtingen uit.

Met het openbaar vervoer

Op de website van de Corda Campus je meer informatie terugvinden over de bereikbaarheid. Klik hier.